1759

TOTAAL-AFBEELDING `DE KRUISBERG` anno 1900 

(2021 Tekening boven: Joop du Plessis)

DOWNLOAD VOOR EEN PRACHTIGE,
DUIDELIJKE WEERGAVE  >>>

De Kruisberg anno 1900

^ Middengedeelte DE KRUISBERG ANNO 1900 ^

BERICHTEN OVER 'DE KRUISBERG' IN DOETINCHEM vanaf 1759 

Honderden berichten over 'de Kruisberg' werden in het verleden in diverse kranten en
tijdschriften geplaats,
de meesten worden op deze website  weergegeven.

Het geeft een duidelijk beeld weer, van hoe het erin de Kruisberg aan toe ging.
De opstand en de vele ontsnappingen, de problemen in het bestuur, en de manier
van bestraffen 
komen in de vele berichten naar voren.
Ook de landelijk reputatie van de Kruisberg was voor 1900 in het geding. Vooral de berichten
van de directeur de heer Salomon deed de Kruisberg geen goed.

anno 1759

1759: De Buitenplaats 'den KRUISBERG' wordt te koop aangeboden met prachtige tuinen en bossen.

TEKST UIT ONDERSTAAND BERICHT: Uit de hand te koop een welgelegen plaisierige Buitenplaats, genaamt den KRUISBERG, anderhalf uur van Doesburg, een klein half uur van Deuticum in de Graafschap Zutphen, bestaande in een modern Heeren huis, Stallingen, Koetshuis, Tuinmans Wooning, een cierlyke spatiuese Bloemhof, daar in Pedestallen en Beelden, Moestuinen en Boomgaarden, alle by den anderen aan en by het Huis in zyn Grachten gelegen, benevens twee annexe Boere Wooningen, met onderhoorige Bouw- en Weylanden, Akkermaals Bossen, verscheide reguliere Allées, Sternbos, Bossen van Eike, Beuke en Denne opgaande Boomen, twee Tenten en vier groote Visvyvers, alle by den anderen in den KRUISBERG gelegen, en te zien in de aanstaande maanden Juny, July en Augusty; de nadere onderrichting en aanwyzing zal door den Hovenier op den plaats gedaan worden.

In 1784 werd deze Buitenplaats 'DEN KRUISBERG' te huur aangeboden voor den geringe prijs van 160 Guldens in 't Jaar.

1829: Partij timmer- en brandhout te koop.

1846: Openbare veiling van het landgoed Kruisberg.

1858: W. Verweyde echtgenote van C. van Diest overleden.

Gecastreerde Rammen te koop.

1858: Baron van DIEST in den ouderdom van 93 jaar overleden.

Het Rijk, heeft landgoed 'de Kruisberg' aangekocht.

1859: de Kruisberg opnieuw in de aanbieding.

1863: Uitvoering van het eerste perceel der inrichting.

 

 

 

 

<< De Kruisberg met links de z.g. 'flat'.
       Het pand geheel rechts werd tussen 1720-1740 gebouwd.

1863-1864: Openbare aanbestedingen tot uitvoering bouw van een gevangenis voor jeugdige veroordeelden.

1866: Gevangenen van Rotterdam naar Doetinchem.

1866: 160 jeugdige boosdoeners zullen aankomen, welk
getal tot 500 zal kunnen worden gebracht. 

1866:
Predikant benoemd door de Koning.

1866: W. F. Treub tot commendant benoemd.

1867: Ontsnapping gevangene uit de Kruisberg. >>

1866: Ontsnapping twee jeugdige gevangenen uit de Kruisberg.

1867: Kosten grindweg en landbouwerswoning voor de Kruisberg.

1867: De eerste examens op de Kruisberg afgenomen.

1867: Benodigheden voor de gevangenen.

1869: vijf commissarissen vragen ontslag aan.

1889: uitbraak 3 jeugdige gevangenen uit de Kruisberg.

1869: aanvraag voor een telegraafbureau.

1871: Minister is bijzonder tevreden over de Kruisberg.

1869: 22 gevangenen overgeplaatst naar andere gevangenis.

1870: jaarlijkse examens jeugdige veroordeelden.

1870: Ook BIER staat op het verlanglijstje.

1869: De treurige geheimen van het gevangenisleven.

1874: Eervol ontslag aangevraagd.

1872: aanbesteding bouwmaterialen.

1871: De nodeloze weelde bij het gevangeniswezen.

1872: Brutale inbraak in woning Commandant door gevangene!

1872: 5 jarige veroordeling.

1873: Ervaring in lezen en schrijven en het ambacht van smid grondig verstaan.

1875: Na 3 veroordelingen en 20 maanden Kruisberg, vraagt de President aan de jongen of hij op den
Kruisberg zoveel slechts geleerd had..... 

1875: 5 jarige opsluiting voor diefstal op de Kruisberg.

1878: 'Komt ge van de Kruisberg' ? 

1876: opsluiting van een 11- en 13 jarige tot hun 18e levensjaar. 

1877: dievenbende tot hun 18de levensjaar naar de Kruisberg.

1887: Het is wenselijk dat veroordeelde een eenzame opsluiting wordt opgelegd in de Kruisberg.

B. J. Westerbeek Predikant.

1876: 3 ontsnappingen uit de Kruisberg.

1877: Keizer en Keizerin van Brazilië bezoeken de Kruisberg.

1878: Hulphuis van verbetering en opvoeding voor jongens.

Drie jeugdige gevangenen ontsnapt.

1878: geen tabak voor gevangenen. 

1878: Verzoek om geen verwaarloosde kinderen in de Kruisberg te plaatsen.

1878: De Kruisberg: wel of niet ten goede van jeugdige gevangenen.

 1879: De Kruisberg ontvlucht daarna voor diefstal aangehouden te Heerde.

1879: Ontvlucht tijdens werkzaamheden voor de in aanbouw zijnde bewaarderswoningen.

1880: 10 aanhoudingen jeugdige jongens waarvan sommigen reeds met de Kruisberg hebben kennis gemaakt.

1879: 116 gevangenen en 50 opvoedelingen.

OP PAGINA 2 <klik STAAN DE BERICHTEN VANAF 1881 

1880 De Kruisberg schenkt enige voorweren voor de algemene verloting  ten behoeve van de watersnoodlijdende.