Het verhaal over de misstanden in de Kruisberg gepubliceerd in de
december-uitgave 2021 van de Kronyck.