1886: De directeur van de Kruisberg krijgt nul op zijn request.

1886: Grote besparing door vereenvoudiging.

1886: Steun van E. van Dieren, arts, voor de heer Salomon.

1886: Open brief van Directeur H. Salomon aan de Koning

1886: Klachten over de Kruisberg naar de Tweede Kamer.

1886: Benoeming magazijnmeester.

1886: Kruisberg wordt Rijksopvoedingsgesticht.

De R. K. Kapel op de Kruisberg.

1886: ontsnapping 2 jeugdige gevangenen.

1886: De heer H. Salomon eervol ontslagen directeur van de Kruisberg, stelt memorie samen om zich nader te verklaren.

1886: De heer Salomon betreurd de gang van zaken omtrent zijn verhaal over de Kruisberg. 

1886: Tegenwerking om verbeteringen door te voeren in het 'verbeteringsgesticht' de Kruisberg.

1886: ex-kruisberger gaat opnieuw in de fout

1887: de heer Salomon ter audiëntie.

1888: aangehouden na ontvluchting.

1887: Een veelbelovend jongmensch!

1886: twee jeugdige gevangenen ontsnapt door over de gracht te zwemmen.

1887: Ex-Kruisberger steelt mestgreep, voor
2 cent verkocht 

1886: Verzoek van de heer Salomon om een enquête te stellen naar de toestand van de Kruisberg. 

1887: Schandelijk, ontuchtige toestanden op de Kruisberg, door de commissie
uit de Kamer erkent.

1888: Onterechte beslissing alsnog  goed maken. De gruwelijke zonde tierde er weelig!

1888: B. Augustinus als adj. directeur benoemd.

1889: H.J.L. Ovink belast met het toezicht over de bouwwerken van de Kruisberg.

1889: Feest op de Kruisberg!

1890: Drukwerk en sigaren worden door de Kruisberg voor belachelijke lage prijzen in de handel gebracht.

Laan naar de Kruisberg

1889: De Kruisberg een model-inrichting.

1889: De Kruisberg in Doetinchem' een schande voor ons land.

1889: Toch nog jammerlijke toestanden op de Kruisberg.

1891: opstandige jongeling in de Kruisberg.

1891: Naast een inrichting in Alkmaar en Doetinchem, acht de Minister het noodzakelijk dit te vermeerderen met een derde.

1895: 50 jarig jubileum bij de Kruisberg

1891: Mondeling verzoek aan H. M. om vrijlating van haar zoon.

1891: ex-gevangene van de Kruisberg pleegt opnieuw diefstal.

1891: Feest in de Kruisberg!

1892; 'Verwilderd opgroeien in het tuchthuis'....

1892: Voorbarige hoofdcommissaris van politie krijgt hoge baan niet!

1892: 3 ontvluchtingen uit de Kruisberg

1892: Begrafenis van de heer Berkhout.

1892: De heer Ruygrok benoemd tot nieuwe directeur.

1892: Een uurtje vrijheid.

1892: Aardappelen groeien beter in gevangenschap!

1892: Geboeid terug naar de Kruisberg.

Foto van de ambtenaarswoningen gemaakt naar 1911.

1892: Nieuwe ruime eetzaal op eerste Kerstdag feestelijk geopend.

1892: De heer Ketjen benoemd tot Pres. commissaris van de Kruisberg.

1893: Bijna wekelijks ontvluchten gevangenen uit de Kruisberg door haperend toezicht

1893: Het is hartverscheurend om je kind op den Kruisberg te moeten bezoeken!

1893: Aandrang tot streng onderzoek in de Kruisberg

1893: 25 jarig jubileum.

1893: 3 opvoedelingen ontsnapt en onder Keppel in arrest genomen.

1893: kind overlijd aan de gevolgen van mishandeling in de Kruisberg.

1893: Als er geen jongens voor 'de Kruisberg' komen, kunnen immers alle ambtenaren wel naar huis gaan.

1893: terug naar het gevang.

1893: Poging om gevangenen in de Kruisberg te bevrijden.

1893: Boerderijbrand aan de weg naar de Kruisberg.

1893: 'eenzame opsluiting van enkele weken, heeft meer invloed dan een verblijf van 5 a 6 jaren in een opvoedingsgesticht.'

1893: In Steenderen aangehouden na ontvluchting.

1893: 250 verpleegden in de Kruisberg

1893: opnieuw uitbraak 2 jongeren

1893: een der vluchtelingen in den Haag aangehouden.

1893: na eerst de geitenstal van de directeur in brand gestoken te hebben zijn een 5 tal jongens ontsnapt en spoedig achterhaald.

1893: De directeur der Kruisberg gevangenis doet zijn verhaal na al die aantijgingen van de afgelopen jaren.

Geboeid op transport van 40 jongeren uit de kruisberg.

1894: Met één slag op het hoofd vermoord.

1894. Schot in buik van geweer dat werd noodlottig.

1894: Een 50 tal jongens uit de Kruisberg verstoord rust en orde in het gevang te Alkmaar.

1894: Betrekking van werkmeester in de Smederij.

 W. F. Ruygrok eervol ontslagen, J. A. Steenmeijer benoemd tot opvolger. 

1894: Smid in vrijheid gesteld van verdenking van moord.

1895: Moeder en zoon stomdronken van de stoomboot op de wal gesleept.

1894: op transport naar Avereest.

1895: 14 dagen opsluiting op water en brood na een hele reeks van diefstal en andere misdaden.

1894. Nog een reactie over geboeid transporteren.

1895: 2 ex gevangen van de Kruisberg stelen paard 

1895: Gevraagd op de Kruisberg een meester-timmerman.

1895: Na opsporing naar de Kruisberg gezonden.

1895: nog steeds kan men het lot van de oud directeur van de Kruisberg niet vergeten.

1895: 200 aanmeldingen voor de betrekking werkmeester timmerman. 

1895: weer ontsnapping uit het gevang. 

1896: opnieuw ontsnapping uit de Kruisberg

1896: In de Kruisberg 'verbeterd en  opgevoed'.

1896: Roggebrood voor ƒ 0.0547 per KG.

De strever naar een betere kinderopvang in gestichten en
oud directeur van de Kruisberg de heer H. Salomon is op 53 jarige leeftijd overleden.

1896: aanhouding na niet voldoen aan het ondergaan van zijn straf.

1897: 5 jongens ontsnapt bij wandeltocht.

1897: Dochtertje bewaarder 'de Kruisberg' verdronken.

1897: ontsnapte jongens in Amsterdam en Haarlem aangehouden.

1897: Slechts 2 ontsnapten teruggebracht.

1897: Brand in de Kruisberg.

1897: Gezellige avond voor ingezetene van de Kruisberg

1897: Verplaatsing gevangenen.

1897: Verbouwing van 'de Kruisberg'. 

1897: Na 3 jaar 'de Kruisberg' weer in de fout.

BERICHTEN VANAF 1898 KUNT U OP PAGINA 4 BEKIJKEN.