BERICHTEN EN FOTO'S VANAF 1881

1881. Bevolking op de Kruisberg: 171 personen.
De gezondheidstoestand der gevangenen is zeer gunstig.

1881: In de Kruisberg zijn 178 personen opgenomen.

1881: Bewaarder-Schoenmaker.

1881: Een der gesnapte dieven had reeds enige maanden op de Kruisberg doorgebracht.

1881: N. Verbeet opnieuw aangehouden. Hij heeft o.a. vele jaren op de Kruisberg vastgezeten.

1881: Schoolexamen en inspectie.

1881: Gevlucht met 4 aan een geknoopte bedlakens.

1883: Bevredigend resultaat voor de Kruisberg.

1883: een ontslagene uit de kruisberg gaat meteen weer in de fout!

1884: Opnieuw opgesloten.

1884: Overplaatsing 17 gevangenen.

1884: Resultaten boekdrukkerij en binderij bevredigend.

1884: Luitenant Salomon nieuwe directeur van de Kruisberg.

1884: Luitenant Salomon volgt de heer Boshart op als directeur.


1884: Overbevolking op de Kruisberg!

1884: Geld en gouden horloge gestolen in kosthuis.

1884; Opstand in de Kuisberg!

1883: Weigering om veroordeelden in het leger op te nemen.

1884: Versterking van het bewakingspersoneel.

1884: verzoek om uitbreiding personeel.

1884: ,,Het is om te lachen".

1884: Vluchten betekend de dood!
Ernstige ongeregeldheden in de Kruisberg!

1884: Helpt de diep bedroefde weduwe en de arme wezen.

1884: Rust weder gekeerd in de Kruisberg.

1884: Wanorde onder het bestuur, was de aanleiding tot de oproer.

1885: Alle jeugdige veroordeelden naar den Bosch?

1884: Bewaarder word grafwaarts gebracht door het bestuur en enige opvoedelingen van de Kruisberg. 

1885: Geen subsidie voor aanschaf van instrumenten.

1885: Muziekkorps in de Kruisberg?

1885: Na ontvluchting weer tot diefstal gedreven. 

Steun voor de heer Salomon.

1885: Diefstal door moeder om aan jenevercenten te komen.

1885: Werk voor ontslagen gevangenen om hun voor de volgende misdaad te behoeden! 

1885: Klachten over de verdeling van een partij lompen, koper en ijzer.

1885: Aan 40 jongelieden van de strafgevangenis ,de Kruisberg' word het
H. Vormsel toegediend. 

1885: Nachtwacht voor 80 cent per nacht!

1885: De heer Salomon vraagt eervol
ontslag aan. 

R. J. Berkhout nieuwe directeur
de Kruisberg.

1885: Brief naar de Minister van de heer Salomon over de misstanden in de Kruisberg.

1885: Bewaarders voor een groot deel onbetrouwbaar.

1885: 15 jarige, maar net ontslagen uit de Kuisberg, beroofd opnieuw een vrouw van het leven.

1885: Opnieuw in de fout!

BERICHTEN vanaf 1886 op Pagina 3.